Komitet Honorowy Fundacji Łączka

Nasze zaproszenie wstąpienia do Komitetu Honorowego Fundacji Łączka przyjęły już następujące osoby:

 

Pani Zofia Pilecka - córka Pułkownika Witolda Pileckiego, zamorodowanego w więzieniu mokotowskim w Warszawie. Szczątki Pułkownika Pileckiego poszukiwane są przez ekipę prof. Szwagrzyka.

 

Pan Janusz Brochwicz - Lewiński "Gryf", Generał Brygady WP, żołnierz Batalionu AK "Parasol" . Podczas Powstania Warszawskiego Pan Generał dowodził legendarną obroną pałacyku Michla na Woli. Odznaczony m.in. Srebrnym Orderem Wojennym Virtuti Militari, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem AK, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Kampanii Wrześniowej, Złotym Medalem "Za zasługi dla obronności kraju".

 

Pan Tadeusz Bieńkowicz "Rączy", pułkownik WP, Żołnierz AK okręgu nowogórdzkiego. Ofiara prześladowań komunistycznych. Odznaczony Orderem Wojennym Virtuti Militari V kl, Orderem Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kampanii Wrześniowej, Odznaką Weterana Walk O Niepodległość, Krzyżem Więźnia Komunizmu Z Mieczami, Honorową Odznaką Żołnierza AK Okr. "Wiano" i "Nów".

 

Pani Major Danuta Szyksznian - Ossowska ps. "Sarenka".

 

Maria Jedlińska-Adamus - córka Żołnierza Niezłomnego Władysława Jedlińskiego, zastępcy kierownika Wydziału Informacji w IV Zarządzie Głównym Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, szefa siatki wywiadowczej WiN.

 

Pan Witold Mieszkowski - syn Komandora Stanisława Mieszkowskiego,zamordowanego w więzieniu mokotowskim w Warszawie. Szczątki Komandora Mieszkowskiego zostały znalezione przez ekipę prof. Szwagrzyka i zidentyfikowane w 2014.

 

Pani Krystyna Frąszczak - siostrzenica Majora Hieronima Dekutowskiego "Zapory".

 

Pani Grażyna Chojecka - siostrzana wnuczka Majora Hieronima Dektowskiego "Zapory", którego szczatki zostały odnalezione i zidentyfikowane w 2013 r.

 

Pan Piotr Kononowicz - rodzina Majora Hieronima Dekutowskiego "Zapory".

 

Elżbieta Smolinska - Bellen - córka Eugeniusza Smolińskiego, żołnierza AK, inżyniera chemika, zamordowanego w więzieniu moktowskim w Warszawie. Szczątki pana Eugeniusza Smolińskiego zostały odnalezione i zidentyfikowane w 2012 r.

 

Pani Maria Leśnikowska - córka Tadeusza Leśnikowskiego, żołnierza AK skazanego w procesie pokazowym na karę śmierci, straconego w więzieniu na ul. Rakowieckiej strzałem w tył głowy. Szczątki Tadeusza Leśnikowskiego spoczywają na powązkowskiej "Łączce", nie zostały jeszcze odnalezione.

 

Pan Krzysztof Bukowski - syn Edmunda Zbigniewa Bukowskiego, żołnierza Polskiego Państwa Podziemnego w strukturach: Służby Zwycięstwu Polski / Związku Walki Zbrojnej / Armii Krajowej. Edmund Zbigniew Bukowski został stracony w więzieniu przy ul. Rakowieckiej 13 IV 1950 r. Wielokrotnie odznaczony, m.in. Krzyżem Walecznych, Krzyżem AK. Szczątki Edmunda Zbigniewa Bukowskiego odnaleziono latem 2012 r. na kwaterze „Ł" Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie.

 

Pan Stanisław Łukasik - syn Stanisława Łukasika ps „Ryś" , „Ryszard", „Stanisław Nowakowski", kapitana, żołnierza Związku Czynu Zbrojnego a następnie Armii Krajowej, dowódca oddziału, członek Zrzeszenia WiN w okresie powojennym. Kapitan Stanisław Łukasik został stracony 7 marca 1949 r. – razem z sześcioma towarzyszami walki: majorem Hieronimem Dekutowskim, Romanem Grońskim, Jerzym Miatkowskim, Tadeuszem Pelakiem, Edmundem Tudrujem, Arkadiuszem Wasilewskim w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Jego zwłoki zostały przez organa bezpieczeństwa publicznego potajemnie pogrzebane na "Łączce" W 1992 r. został kapitan Stanisław Łukasik został zrehabilitowany. Szczątki kapitana zostały odnalezione i zidentyfikowane w 2012 r.

 

Pan Jacek Łukasik - chrzestny syn kapitana Stanisława Łukasika ps "Ryś".

 

Pan Leszek Żebrowski - historyk, który od ponad 20 lat zajmuje się tematyką Żołnierzy Wyklętych.

 

Pan Tadeusz "Tadek" Polkowski - raper, twórca albumu "Niewygodna prawda", poświęcony polskiemu zbrojnemu podziemiu antykomunistycznemu.

 

Pan Jacek Pawłowicz - historyk IPN.

 

Pan Dariusz Walusiak - historyk, reżyser, scenarzysta, w latach 80. związany z pismami podziemnymi NZS. Współpracownik krakowskiej Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, z którą w ostatnim czasie tworzy internetową telewizję historyczną www.itvnaszahistoria.pl.

 

Pan Adam Borowski - działacz opozycji demokratycznej i niepodległościowej w PRLu, polski wydawca i działacz społeczny.

 

Pan Grzegorz Wąsowski - adwokat, współkieruje pracami Fundacji"Pamiętamy", zajmującej się przywracaniem pamięci o żołnierzach polskiego podziemia antykomunistycznego.

 

Pan Andrzej Kołakowski - działacz opozycyjny w okresie PRL, bard, poeta, pedagog, publicysta, nauczyciel akademicki.

 


 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Fundacja Łączka