05 lis

„Dzieci Wyklęte”

Celem tego projektu było przygotowanie cyklu notacji filmowych, których głównymi bohaterami będą „Dzieci wyklęte” tj. dzieci polskich żołnierzy, którzy brali udział w walce o niepodległość Polski lub dzieci tych, którzy tworzyli zaplecze dla walczącego podziemia (dostarczali żywność, kwaterunek tj. współpracowali z podziemiem antykomunistycznym). Skupiliśmy się na utrwaleniu świadectw osób, które straciły swych rodziców z racji ich zaangażowania w walkę z komunistycznym okupantem. Dzieci te przez lata były szykanowane w szkole oraz w miejscu zamieszkania. Nazywane były dziećmi bandytów. Utrudniano im możliwości kształcenia lub zdobywania dobrej pracy czy robienia w niej kariery. Chcieliśmy oddać głos tym, którym udało się poznać swych ojców oraz tym, którzy byli albo zbyt mali, aby ich pamiętać albo urodzili się po ich śmierci. Należy oddać im wszystkim głos, poznać ich historię, bo wtedy w całości uzyskamy obraz totalitarnego państwa, jakim był PRL oraz dowiemy się, czym było dorastanie bez Ojców, Matek lub obojga rodziców.

Dzieci Żołnierzy Wyklętych to ludzie, którzy relacje są niezwykle cenne dla naszej historii, ponieważ odnoszą się do sytuacji oraz osób, o których czytamy w książkach. Rejestrując relacje dzieci mamy szansę poznać naszych Bohaterów od strony prywatnej. Mamy szansę poznać losy dzieci, którym w znakomitej większości nie było dane poznać Ojców i przeżyć z nimi normalne życie. W ramach projektu „Dzieci Wyklęte” zostało nagranych 9 wywiadów. Wśród nagranych osób znajdują się:

 • Krzysztof Bukowski – syn Edmunda Bukowskiego, oficera AK

 • Janina Smolińska – córka Bronisława Napiórkowskiego, który wspierał partyzantkę antykomunistyczną

 • Witold Mieszkowski – syn komandora Stanisława Mieszkowskiego

 • Marek Franczak – syn Józefa Franczaka, żołnierza AK

 • Romuald Rajs – syn kpt. Romualda Rajsa, żołnierza NZW

 • Adam Broński – syn kpt. Zdzisława Brońskiego, żołnierza AK

 • Ilona Giszterowicz – córka Zenona Preka, żołnierza AK

 • Danuta Lipa – córka Mieczysława Lipy, Ireny Lipy, żołnierzy AK i WiN

 • Maria Leśnikowska – córka kpt. Tadeusza Leśnikowskiego, żołnierza AK

 • Prof. Marszewski – syn kpt. Włodzimierza Marszewskiego, żołnierza NOW, NSZ – AK, NZW

 • Danuta Iwan i Zbigniew Lazarowicz – dzieci mjr Adama Lazarowicza, żołnierza AK, WiN

 • Tadeusz Płużański – syn Tadeusza Płużańskiego, żołnierza WP, TAP

Przygotowane przez Fundację notacje filmowe “Dzieci Wyklęte”, zrealizowane dzięki wsparciu Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych stanowią cenne narzędzie edukacyjne i zostaną wykorzystane do emisji w TV, na portalu www.zolnierzeniezlomni.com.pl oraz w czasie spotkań młodzieżą.

Logo

O nas

Fundacja Łączka funkcjonuje i działa od 2014 r. tylko dzięki darowiznom od naszych darczyńców oraz dotacjom celowym, które pozyskujemy na poszczególne, realizowane przez nas projekty.

Przekaż datek

Kontakt