List do ministra Andrzeja Kunerta – sekretarza ROPWiM

Warszawa 10.02.2014

Szanowny Pan

Andrzej Krzysztof Kunert

Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Szanowny Panie Ministrze,

W imieniu Fundacji Łączka, której jednym z podstawowych celów jest godne upamiętnienie Żołnierzy zamordowanych po wojnie w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie i zrzuconych następnie do dołów śmierci na dawnym polu więziennym – „Łączce” Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie, chcielibyśmy zapytać Pana o harmonogram prac związanych z tym niezwykłym dla wielu Polaków miejscem, nad którym opieka leży w gestii kierowanej przez Pana instytucji – ROPWiM.

Wiemy, z publicznych deklaracji („Rzeczpospolita”, 8 stycznia 2014), że ROPWiM planuje ogłoszenie konkursu na projekt Panteonu Bohaterów Narodowych (proponujemy nazwę Panteon. Mauzoleum kojarzy się raczej negatywnie – z żołnierzami sowieckimi, Leninem, itp.), który ma powstać na „Łączce” i w którym mają znaleźć spoczynek odnalezione i zidentyfikowane szczątki m.in. najważniejszych dowódców Polskiego Państwa Podziemnego, zabitych po wojnie przez komunistów.

Chcielibyśmy, aby przy tworzeniu Panteonu nie umknęły nam ważne kwestie. Dlatego prosimy Pana o odpowiedź na następujące pytania:

1) Kiedy będzie ogłoszony konkurs na projekt Panteonu, oraz kiedy planowane jest jego rozstrzygnięcie?

Czy planowany jest przetarg na wykonanie prac, oraz kiedy się one rozpoczną. Pytania te są istotne szczególnie w kontekście zaproponowanego przez kancelarię Prezydenta RP terminu 27 września br. jako uroczystego, państwowego pogrzebu ekshumowanych i zidentyfikowanych na „Łączce”.

2) Jaki obszar „Łączki” ma zostać zagospodarowany pod Panteon?

Mamy nadzieję, że zgadza się Pan z naszym tokiem rozumowania, iż pod pojęciem „Łączka” kryje się CAŁY OBSZAR, na którym spoczywały i NADAL spoczywają szczątki pomordowanych w mokotowskim więzieniu? Nie wyobrażamy sobie zatem, żeby Panteon powstał tylko na tym kawałku ziemi, z której w latach 2012-2013 ekipa IPN wydobyła prawie 200 szczątków pomordowanych żołnierzy. Panteon Bohaterów Narodowych powinien obejmować obszar całego dawnego pola więziennego, tam, gdzie po wojnie byli grzebani pomordowani (nawet, jeżeli miałoby się to wiązać z przeniesieniem pomników nagrobnych postawionych w latach 80-tych na części obszaru „Łączki”). Teren „Łączki” należy do pomordowanych żołnierzy i działaczy Polskiego Państwa Podziemnego.

3) Czy rodziny pomordowanych żołnierzy, którzy zostali pogrzebani na „Łączce”, zostaną zaproszone przez ROPWiM do udziału w pracach związanych z powstawaniem Panteonu?

Dziwną i niedopuszczalną sytuacją byłoby pominięcie w tym procesie rodzin, bo to ich najbliżsi mają znaleźć spoczynek w planowanym Panteonie. Oni nie mogą być zlekceważeni. Jesteśmy przekonani, że nie dopuści Pan do takiej sytuacji i że rodziny ofiar „Łączki” uzyskają możliwość wzięcia udziału w tworzeniu Panteonu Bohaterów Narodowych, a ich opinia będzie przez Państwa traktowana z należytym szacunkiem.

Będziemy Panu Ministrowi wdzięczni za szybką odpowiedź na nasze pytania. Opinia publiczna, która od kilku lat z wielką uwagą śledzi starania i prace związane z „Łączką”, musi dokładnie wiedzieć, jakie działania planowane są przez instytucje państwowe powołane do tego, aby upamiętniać miejsca ważne dla każdego Polaka, a jednym z najważniejszych takich miejsc jest powązkowska „Łączka”.

Z wyrazami szacunku,

Tadeusz M. Płużański – Prezes Fundacji Łączka

Beata Sławińska – Wiceprezes Fundacji Łączka

 

Logo

O nas

Fundacja Łączka funkcjonuje i działa od 2014 r. tylko dzięki darowiznom od naszych darczyńców oraz dotacjom celowym, które pozyskujemy na poszczególne, realizowane przez nas projekty.

Przekaż datek

Kontakt