List do prokuratora Dariusza Gabrela, zastępcy Prokuratora Generalnego

W dniu dzisiejszym tj. 04.04.2014 o godzinie 12:20 w Kancelarii Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN (w Kancelarii Ogólnej Oddziału w Warszawie) Fundacja Łączka złożyła list skierowany do Pana Prokuratora Dariusza Gabrela. Pełna treść listu poniżej.

 

Warszawa 02.04.2014

Szanowny Pan Dariusz Gabrel

Zastępca Prokuratora Generalnego

Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN

 

Szanowny Panie Prokuratorze,

Zwracamy się do Pana z zapytaniem o stan prac związanych z rozpoczęciem III etapu ekshumacji na Powązkach Wojskowych na tzw. „Łączce”. Z informacji, jakie otrzymaliśmy od ministra Tomasza Nałęcza z Kancelarii Prezydenta RP jest Pan jedyną osobą, która jest władna podjąć decyzję o rozpoczęciu tych prac. Pan minister przekazał nam na spotkaniu, które odbyło się w dniu 25.03.14, że Kancelaria Prezydenta podobnie jak Ministerstwo Sprawiedliwości posiadają ekspertyzy prawne, wg, których miejsce III etapu ekshumacji powinno mieć status miejsca objętego śledztwem komunistycznym, a co za tym idzie wszelkie znajdujące się tam pomniki z lat 80-tych powinny zostać usunięte i przeniesione w inne miejsce, aby na „Łączce” mogły się rozpocząć prace ekshumacyjne. Chcielibyśmy, w związku z tym, prosić Pana Prokuratora o zajęcie w tej kwestii stanowiska.

Pan Prezes IPN Łukasz Kamiński zadeklarował, że prace III etapu rozpoczną się na wiosnę br. Według naszych informacji sam demontaż oraz przeniesienie w inne miejsce pomników znajdujących się w miejscu ekshumacji to kwestia kilku miesięcy, zaś sam proces ekshumacji potrwa, co najmniej od jednego do dwóch miesięcy.

Jak podają media („Rzeczpospolita”, 31.03.14), prace na „Łączce” mogą być opóźnione właśnie ze względu na brak decyzji z Pana strony, co do statusu „Łączki”, jako miejsca zbrodni komunistycznej.

Mamy nadzieję, że zdaje sobie Pan sprawę, że opóźnianie wydania tej decyzji z Pana strony torpeduje całkowicie plany związane z uroczystym pogrzebem Żołnierzy Niezłomnych, który zgodnie z deklaracjami Pana Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego powinien się odbyć w dniu 27.09.14, a ekshumowani i zidentyfikowani do czasu pogrzebu Żołnierze powinni zostać pochowani w gotowej części Panteonu Bohaterów Narodowych, która do tej pory powinna być już wybudowana.

Rozumiemy, że sprawa przeniesienia znajdujących się na „Łączce” pomników jest delikatna i bardzo emocjonalna, ale szczątki Żołnierzy Niezłomnych znajdujące się w dalszym ciągu pod tymi pomnikami MUSZĄ zostać jak najszybciej wydobyte z dołów śmierci, w których się teraz znajdują. Oczekujemy, zatem z Pana strony jednoznacznych i szybkich decyzji – co nie powinno być trudne, ponieważ ma Pan w tej kwestii wsparcie samego Prezydenta RP.

Mamy nadzieję, że rozumie Pan powagę sytuacji oraz oczekiwania społeczne związane z rozpoczęciem III etapu prac ekshumacyjnych, których termin i formuła w dużej mierze leżą TYLKO w Pańskiej gestii.

W oczekiwaniu na szybką odpowiedź.

Z poważaniem,

Tadeusz M. Płużański

Beata Sławińska

Logo

O nas

Fundacja Łączka funkcjonuje i działa od 2014 r. tylko dzięki darowiznom od naszych darczyńców oraz dotacjom celowym, które pozyskujemy na poszczególne, realizowane przez nas projekty.

Przekaż datek

Kontakt