List Fundacji Łączka do Pana Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

 

Warszawa 24.02.2014

Fundacja Łączka

Al. Prymasa Tysiąclecia 93/13

01-242 Warszawa

Pan Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Bronisław Komorowski

 

Szanowny Panie Prezydencie,

Z wielkim żalem przyjęliśmy brak jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony Pana Prezydenta na wystosowany przez naszą Fundację list z dnia 08. 01. 2014 r., który został złożony w kancelarii Pana Prezydenta w dniu 10. 01. 2014 r. (instytucje państwowe zobowiązane są w ciągu 30 dni od daty złożenia/wpływu pisma odpowiedzieć na nie osobie/instytucji to pismo składającej).

Mieliśmy wielką nadzieję, że Panu Prezydentowi, synowi żołnierza AK, który służył w VI Brygadzie Wileńskiej pod dowództwem słynnego Żołnierza Niezłomnego majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” bliska będzie idea pomocy organizacjom lub instytucjom państwowym zaangażowanym w poszukiwanie, identyfikację oraz godne upamiętnienie szczątków Żołnierzy Niezłomnych, którzy kres swego bohaterskiego życia znaleźli w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie, a ich szczątki zostały bestialsko wrzucone do dołów śmierci i miały być zapomniane przez potomnych.

Mieliśmy nadzieję, że Pan Prezydent swoim autorytetem wesprze nasze działania i zechce się spotkać z rodzinami pomordowanych żołnierzy podziemia antykomunistycznego, a celem takiego spotkania byłoby omówienie kwestii związanych z organizacją uroczystości pogrzebowych w dniu 27. 09. 2014 r., które zgodnie z zapowiedziami będą miały charakter państwowy i zostaną objęte Pana Prezydenta patronatem. Uważamy, że takie uhonorowanie zamordowanych, a dziś odnalezionych i zidentyfikowanych żołnierzy jest naturalne, tak samo jak spotkanie Pana Prezydenta z rodzinami. Ideę takie spotkania przedstawiliśmy Panu Prezydentowi w naszym liście z dnia 8. 01. 2014 r.

Niestety, nasz pomysł zorganizowania spotkania z rodzinami ofiar z „Łączki” nie przypadł, najwyraźniej, Panu Prezydentowi do gustu – tak traktujemy brak odpowiedzi na naszą propozycję. Być może brak odpowiedzi jest efektem wielu obowiązków, jakim Pan Prezydent musi podołać w swej publicznej służbie dla kraju.

Dlatego też nie tracimy nadziei, że Pan Prezydent ustosunkuje się do naszej kolejny raz wyrażonej prośby i zgodzi się na spotkanie w najbliższym czasie z rodzinami pomordowanych przez komunistów Żołnierzy Niezłomnych. Jeżeli data uroczystości pogrzebowych, zgodnie z deklaracją ministra Tomasza Nałęcza, miałaby mieć miejsce 27. 09. 2014 r. to takie spotkanie z rodzinami musiałaby się odbyć niezwłocznie. Fundacja Łączka jeszcze raz deklaruje swoją pomoc w zorganizowaniu takiego spotkania.

W oczekiwaniu na szybką odpowiedź ze strony Pana Prezydenta.

Z wyrazami szacunku,

Tadeusz M. Płużański, Prezes Fundacji Łączka

Beata Sławińska, Wiceprezes Fundacji Łączka

Logo

O nas

Fundacja Łączka funkcjonuje i działa od 2014 r. tylko dzięki darowiznom od naszych darczyńców oraz dotacjom celowym, które pozyskujemy na poszczególne, realizowane przez nas projekty.

Przekaż datek

Kontakt