Pismo od Fundacji Łączka do ROPWiM

Szanowny Pan

Andrzej Krzysztof Kunert

Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Szanowny Panie Ministrze,

Piszemy do Pana kolejny list z prośbą o informacje w bardzo ważnej kwestii związanej z godnym upamiętnieniem Żołnierzy Niezłomnych na warszawskiej „Łączce” Cmentarza Wojskowego na Powązkach. Przez Ich godne upamiętnienie rozumiemy wybudowanie na „Łączce” Panteonu Bohaterów Narodowych.

Nasz kolejny list do Pana jest naszą reakcją na fakt, że do dzisiaj nie otrzymaliśmy od Pana odpowiedzi na nasze pismo z dnia 10.02.14, w którym poprosiliśmy Pana ministra – osobę reprezentującą instytucję państwa, od której zależy czy i kiedy oraz w jakiej formie zostanie wybudowany Panteon – o kilka istotnych dla społeczeństwa informacji na temat powstawania i budowy rzeczonego Panteonu.

W naszym piśmie zadaliśmy 3 pytania, przypominamy je na wszelki wypadek raz jeszcze:

  1. Kiedy będzie ogłoszony konkurs na projekt Panteonu, oraz kiedy planowane jest jego rozstrzygnięcie?

  2. Jaki obszar ”Łączki” ma zostać zagospodarowany pod Panteon?

  3. Czy rodziny pomordowanych żołnierzy, którzy zostali pogrzebani na „Łączce” zostaną zaproszone przez ROPWiM do udziału w pracach związanych z powstawaniem Panteonu?

Odnośnie pytania nr 1 – do dnia dzisiejszego nie ma żadnych informacji na temat konkursu, jego założeń, przewidywanego harmonogramu. Zapewniał Pan w styczniu, że ROPWiM planuje ogłoszenie konkursu w I kwartale 2014. I kwartał już dawno za nami, a konkurs nie został ogłoszony. Następna informacja, jaka pojawiła się w mediach („Rzeczpospolita” 09.04.14) jest taka, że ROPWiM przygotowuje się dopiero do opracowania założeń konkursu. Rozumiemy, że wszyscy czekają na III etap ekshumacji na „Łączce” i nikt nie chce podejmować działań przed sfinalizowaniem tego etapu. W przypadku Panteonu nie trzeba czekać na zakończenie III etapu ekshumacji, a czas ten może zostać spożytkowany przez ROPWiM na stworzenie założeń konkursu, jego harmonogramu. Jest to o tyle ważna kwestia, że wszelkie procesy związane z ogłaszaniem konkursów oraz ich rozstrzyganiem trwają ok. 6 miesięcy (taki czas jest potrzebny, aby przeprowadzić konkurs w sposób zgodny z zachowaniem wszelkich procedur).

Z informacji, jakie ukazały się w Naszym Dzienniku (18.04.14) wynika, że Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, Towarzystwo Urbanistów Polskich i Związek Polskich Artystów Plastyków wyraziły chęć współpracy nad stworzeniem na Łączce panteonu. Może fakt ten pomoże ROPWiM w rozpoczęciu prac nad założeniami konkursu i nad jego przeprowadzaniem. Wspomniane wyżej instytucje wystosowały list do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z prośbą o włączenie ich do procesu tworzenia Panteonu Bohaterów Narodowych. Pełna treść listu dostępna jest na stronie fundacji www.fundacjalaczka.pl.

Odnośnie pytania nr 2 – chociaż nie otrzymaliśmy od Pana żadnej odpowiedzi, to z oficjalnego komunikatu IPN z dnia 08.04.14 wiemy, że rozważacie Państwo wybudowanie Panteonu na całej powierzchni „Łączki” a jest to teren obejmujący co najmniej dwie kwatery: kwaterę Ł i oraz kwaterę ŁII. Mamy nadzieję, że te założenia nie zostaną w trakcie prac nagle zmienione, nie wyobrażamy sobie, bowiem sytuacji, w której zamiast Panteonu powstanie na fragmencie „Łączki” zwyczajny pomnik.

Odnośnie pytania nr 3 – jest ono ściśle związane z dwoma pierwszymi pytaniami. Uważamy, że tworzenie założeń związanych z konkursem na Panteon powinno odbywać się w porozumieniu z rodzinami pomordowanych żołnierzy. Rodziny powinny mieć prawo współtworzenia miejsca, w którym spoczną szczątki ich najbliższych i o to ich prawo będziemy się upominać

Nasze ostanie pytanie, które kierujemy dzisiaj na Pana dotyczy kwestii środków finansowych przeznaczonych na budowę Panteonu Bohaterów Narodowych. Czy ROPWiM ma takie środki zabezpieczone w budżecie ?

Rozumiemy, że Pan minister ma wiele pracy z godnym upamiętnianiem Polaków w kraju i za granicą i nie ma czasu na odpisywanie na wszystkie listy. Warszawska „Łączka” jest, jednak, miejscem szczególnym, miejscem świętym i nie zgodzimy się na odkładanie/przekładanie prac związanych z godnym upamiętnianiem Żołnierzy Niezłomnych, którzy na „Łączce” znaleźli kres swego życia – tak odczytujemy, milczenie ze strony ROPWiM.

Z poważaniem,

Tadeusz M. Płużański

Beata Sławińska

Logo

O nas

Fundacja Łączka funkcjonuje i działa od 2014 r. tylko dzięki darowiznom od naszych darczyńców oraz dotacjom celowym, które pozyskujemy na poszczególne, realizowane przez nas projekty.

Przekaż datek

Kontakt