Poszukiwania Niezłomnych na Łączce

Zdjęcia z archiwum prywatnego Tadeusza Płużańskiego