„Żołnierze Wyklęci. Portrety Niezłomne”

Dzięki wsparciu finansowemu ze strony Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz PGNiG, Fundacja Łączka cykl notacji filmowych zatytułowanych „Żołnierze Wyklęci. Portrety Niezłomne”, które udało nam się przeprowadzić z żyjącymi Żołnierzami Wyklętymi oraz uczestnikami walk z niemieckim okupantem. Dotarliśmy z kamerą do mniej znanych żołnierzy polskiej Armii Podziemnej represjonowanych przez komunistów. Zaprosiliśmy ich do opowiedzenia nam przed kamerą swojej historii. Utrwalanie świadectw nielicznych już świadków historii jest naszą powinnością. Nasze zaproszenie przyjęli:

 • Płk. Kazimierz Paulo Ps. „Skała”

 • Ppor. Stefan Siekliński Ps. „Stefek”

 • Zbigniew Chmielniak

 • Kpt. Józef Rusak Ps. „Bylina”

 • Płk Tadeusz Bieńkowicz Ps. „Rączy”

 • Por. Lucjan Demiziak Ps. „Orzeł”

 • Kpt. Zbigniew Piasecki Ps. „Czekolada”

 • Por. Wiktor Sumiński Ps. „Kropidło”

 • Mjr Andrzej Kiszka Ps.”Dąb”

 • Gen. Jan Podhorski

 • Płk Tadeusz Moszczyński

 • Mjr Jerzy Krusenstern

 • Por. Witold Tracewicz

 • Ryszard Staszkiewicz Ps. „Łoś”

 • Ppor. Aleksander Gabriel

Przygotowane przez Fundację notacje “Żołnierze Wyklęci. Portrety Niezłomne” zostaną wykorzystane do emisji w TV, na portalu www.zolnierzeniezlomni.com.pl oraz w czasie spotkań z młodzieżą, poświęconych historii.

Logo

O nas

Fundacja Łączka funkcjonuje i działa od 2014 r. tylko dzięki darowiznom od naszych darczyńców oraz dotacjom celowym, które pozyskujemy na poszczególne, realizowane przez nas projekty.

Przekaż datek

Kontakt