Fundacja Łączka, dzięki wsparciu finansowemu ze strony Urzędu do Spraw Kombatantów oraz Osób Represjonowanych oraz Fundacji ARP, przystąpiła do realizacji filmu dokumentalnego „Kryptonim Klasztor....