Apel do ministra Andrzeja Krzysztofa Kunerta, sekretarza ROPWiM

Siedlce, dn. 01.08.2015

 

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

00-926 Warszawa ul. Wspólna 2

Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Pan dr hab. Andrzej Kunert

 

Szanowny Panie Sekretarzu,

Stowarzyszenie Żółkiewszczacy z niepokojem obserwuje obecną działalność Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, tj. budowę Panteonu Narodowego na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, wbrew sprzeciwowi licznych środowisk patriotycznych, a przede wszystkim – Rodzin Żołnierzy Wyklętych. Jesteśmy przekonani, że ROPWiM decyzję o budowie powinna podjąć razem z Rodzinami zagrzebanych na „Łączce”, a nie kierować się tylko i wyłącznie namiętnościami politycznymi.

Uważamy, że należy przede wszystkim podjąć kolejny etap ekshumacji, wydobyć szczątki Bohaterów, a dopiero później – upamiętnić Ich, w odpowiedniej, należytej formie. Panteon powinien być rzeczywiście – Panteonem, a nie, jak to określił dr Witold Mieszkowski – syn zamordowanego Komandora Stanisława Mieszkowskiego – „gołębnikiem”. Chcemy, aby Najwierniejsi Synowie i Córki Rzeczypospolitej, którzy podjęli nierówną walkę z władzą komunistyczną, doczekali się godnego upamiętnienia, jak na Bohaterów przystało. Jako godny przykład monumentu uważamy wystawienie Panteonu na miarę tego poświęconego Obrońcom Lwowa.

Niepokój wzbudza także plan umieszczenia szczątków bandytów z Ukraińskiej Powstańczej Armii, współpracowników Gestapo i pospolitych przestępców obok kości – relikwii naszych Żołnierzy Niezłomnych. Nie wiemy, czy ROPWiM zdaje sobie sprawę, że wymienione postacie nie uchodzą za bohaterów, lecz są zbrodniarzami, którzy zostali zagrzebani razem z Żołnierzami Wyklętymi, dla jeszcze większego upodlenia naszych Wyklętych-Niezłomnych.

Niniejszym przyłączamy się do apelu Fundacji „Łączka”, prosząc o wstrzymanie budowy „Panteonu Narodowego” na Powązkach Wojskowych do momentu zakończenia ekshumacji Żołnierzy Wyklętych. Stoimy także na stanowisku, że należy konsekwentnie przenieść w inne miejsce utrwalaczy władzy komunistycznej, pochowanych na szczątkach swoich ofiar oraz w ich bliskim sąsiedztwie. Niech „Łączka” będzie miejscem, w którym będzie można oddać należny hołd Żołnierzom Wyklętym, bez spoglądania na groby ich oprawców. Niestety, wydaje się, że podjęta przez ROPWiM budowa Panteonu nie wynika z potrzeby uhonorowania polskich Bohaterów, ale jest tylko i wyłącznie elementem gry politycznej przed wyborami parlamentarnymi w 2015 roku. A nie o politykę winno chodzić, lecz o godne upamiętnienie…

Dlatego prosimy o rozwagę, umiejętność podjęcia rozmów z rodzinami „Łączkowymi”, a przede wszystkim – wyciągnięcie z nich odpowiednich wniosków. Proszę pamiętać, że „Tylko Prawda jest ciekawa” i niech podążanie za Nią będzie wyznacznikiem dalszej działalności podjętej przez Pana Sekretarza i ROPWiM.

Żołnierze Wyklęci mordowani w ubeckich katowniach, grzebani pod osłoną nocy, obdarci przez komunistów z czci i wiary, skazani na niepamięć dziś powracają, jako Bohaterowie, których postawa staje się inspiracją do patriotycznych działań młodych Polaków. To dzięki postawom Pileckich, Fieldorfów, Cieplińskich, Mieszkowskich i innych niezidentyfikowanych – BÓG, HONOR, OJCZYZNA nadal bije w sercach Młodzieży. A – „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie!”

Z poważaniem,

Zarząd i Członkowie

Stowarzyszenia Żółkiewszczacy

/-/ Janusz Wilczyński

/-/ Elżbieta Sargowicka

/-/ Przemysław P. Bugaj

/-/ Maciej Żaczek

/-/ Edyta Gałązka

/-/ Anna Derlatka, Dyrektor IV LO im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach

/-/ Jacek Jagiełło

Do wiadomości:

1. Pan Prezydent RP Andrzej Duda

2. Pan Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Łukasz Kamiński

3. Fundacja „Łączka”

4. Media

5. a/a

Logo

O nas

Fundacja Łączka funkcjonuje i działa od 2014 r. tylko dzięki darowiznom od naszych darczyńców oraz dotacjom celowym, które pozyskujemy na poszczególne, realizowane przez nas projekty.

Przekaż datek

Kontakt